Informatie


Wil je graag hardlopen bij OLC'93 op je eigen niveau van beginner tot gevorderde loper  ?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met bestuurslid Annelies Borggreve.
Vul het contactformulier in op deze site, deze wordt z.s.m. beantwoord.
 
Bestuur & Organisatie

De OOTMARSUMSE LOPERSCLUB ’93 heet kort gezegd OLC’93. De club is in 1993 opgericht en heeft ten doel om op een leuke en gezellige manier het hardlopen te bevorderen door het verzorgen van trainingen en wedstrijden.
 
Het bestuur

Voorzitter: Miriam van Wanrooij - contactpersoon Gelegenheidscommissie (oa kleding, Omloop v.d. Kuiperberg) en aanspreekpunt voor attenties (bloemetjes, jubilea, etc.).
Secretaris: Annelies Borggreve - Website en aanspreekpunt attenties.
Penningmeester: Robin Veldboer - contactpersoon Sponsorcommissie en Kascommissie
Bestuurslid: Arjan Kuipers- contactpersoon Lopende Zaken
Bestuurslid: Walter Velthuis - Contactpersoon Springendalloop.

Het secretariaat regelt de ledenadministratie. Als je besluit lid te worden, dien je je aan te melden via het secretariaat - via het contactformulier op deze site.
De contributie voor de leden is € 25,- per jaar (te voldoen op banknummer NL88RABO0140108084 t.a.v. OLC’93 o.v.v. Contributie lidmaatschap).

Het lidmaatschap is bindend voor het lopende jaar (1 januari t/m 31 december) en wordt zonder opzegging voor 1 december automatisch verlengd.

Afmeldingen:  opzeggingen moeten schriftelijk of per email geschieden voor 1 december via het contactformulier lid worden of info opvragen.

Technische commissie/trainers
Hoofdtrainer: Harry uit het Broek
Trainer: Jos Dijkhuis
Trainer: Boudewijn Weierink
Trainer: Rob Rouwers
Trainer: Luc Veldboer
Trainer: Jan Brandehof
 
OLC 93 is een club voor hardlopers, iedereen kan deelnemen van jong tot oud, van beginneling tot gevorderde. Er is ook een wandelgroep. Contactpersoon voor de wandelaars is Richard Lansink.

 
Communicatie
 
Website design: THAR design; www.thar.nl ; Paul Eertman
Website redactie: Anouk Fransen, Patricia Hesselink, Ben Graven (tijdelijke ondersteuning)  Contactformulier Webredactie
 
Redactie Clubblad : Lopende zaken
Miranda Lansink
Marieke Rorink
Annet Lentferink
Erik Dam
Sylvia Weierink

Het clubblad Lopende zaken verschijnt 2 keer per jaar en wordt onder de leden en sponsors verspreid. Voor overig nieuws dag- en weekbladen en natuurlijk onze website
 
Sponsoractiviteiten
Sponsorbeheer en -werving: Rob Bodde, Henri Koop en Ben Brunninkhuis

Keupink Lohuis LCW
Warmes Bouw
Rien Schulten Bakkerij en Brasserie